Een onrechte flitsboete aanvechten? Zo doe je dat!


Een brief van de politie met een flitsboete is nooit een aangename verrassing. Reed je inderdaad te snel, dan doe je er goed aan om de onmiddellijke inning meteen te betalen. Ben je ervan overtuigd dat je trager reed of was je op het tijdstip van de feiten echt niet op de plaats waar de politie flitste, dan kan je de snelheidsboete uiteraard aanvechten.

Onmiddellijke inning

Ben je geflitst, dan krijg je van de politie een proces-verbaal in de bus met de vraag om je snelheidsboete te betalen. Afhankelijk van de politiezone valt ofwel eerst de bekendmaking in de bus en enkele dagen later het overschrijvingsformulier, ofwel meteen het pv met de onmiddellijke inning. Geef je je fout toe, dan betaal je gewoon de boete en is de hele zaak meteen afgehandeld.

Maar bij de brief van de politie zit ook een betwistingsformulier. Daarop kan je aangeven dat je niet akkoord gaat met de snelheidsovertreding, waarom je het niet eens bent, wie er op het moment van de feiten met je auto reed, enzovoort. “Dat betwistingsformulier is de enige procedure om een snelheidsboete aan te vechten”, zegt specialist aansprakelijkheids-, verzekerings- en strafrecht Rudy Van Turnhout.

“Je voegt er zoveel mogelijk objectieve stukken aan toe die bewijzen dat jij de snelheidsovertreding niet begaan hebt. Dat kunnen bewijzen zijn van een verblijf in het buitenland, een attest van je werkgever dat je op dat moment aan het werk was, een ondertekende verklaring van de chauffeur die op dat moment met je auto reed, enzovoort.” Als bewijsmateriaal mag je zelfs ook dashcambeelden indienen: “Als die klaar en duidelijk aantonen dat je nooit de vastgestelde snelheid hebt gereden, kunnen ze mee dienen als bewijsmateriaal”, aldus Van Turnhout.

Ben je dan niet onschuldig tot het tegendeel bewezen is? “In de wegverkeerswet geldt een andere bewijslast. De vaststellingen inzake wegverkeer gelden tot het tegendeel bewezen is.” Jij moet dus kunnen aantonen dat je de overtreding niet beging. Dat is vaak geen evidente opgave. Het betwistingsformulier en het bewijsmateriaal stuur je terug met de post. Dat doe je best aangetekend, omdat je dan een bewijs hebt dat je je verweer op tijd hebt teruggestuurd. De politie maakt dan je dossier over aan het parket.

Let op: reed je binnen de bebouwde kom meer dan 30 km/u te snel of buiten de bebouwde kom meer dan 40 km/u te snel? Dan krijg je geen onmiddellijke inning in de bus maar komt je zaak meteen voor de politierechtbank.

Parket

Het parket bestudeert je bewijsstukken en neemt op basis daarvan een beslissing. “Je hebt ook steeds het recht om er je dossier in te zien”, zegt Van Turnhout. “Je kunt bijvoorbeeld de foto van je overtreding opvragen om te zien of het wel degelijk jouw auto en nummerplaat zijn.” Blijkt dat niet zo te zijn of heb je voldoende bewijs geleverd om aan te tonen dat je geen snelheidsovertreding begaan hebt, dan kan het parket je dossier zonder gevolg klasseren.

Is het parket niet overtuigd van je bewijzen, dan stelt het je een minnelijke schikking voor. Je betaalt dan wel 10 euro extra bovenop het oorspronkelijk bedrag van de onmiddellijke inning. Weiger je die minnelijke schikking, dan komt je dossier bij de politierechtbank terecht. Dat gebeurt ook wanneer het parket verzwarende omstandigheden in je dossier vindt. PolitierechtbankKomt je dossier voor de politierechtbank, dan laat je je best bijstaan door een advocaat. “In een autoverzekering met rechtsbijstand zit normaal altijd een dekking voor juridische bijstand bij een strafrechtelijke verdediging", aldus Van Turnhout.Maar zover kan je het best niet laten komen: wanneer de politierechter de overtreding bewezen acht, dan komt een strafrechtelijke veroordeling op je strafregister en ligt de boete vaak veel hoger dan de oorspronkelijke onmiddellijke inning. Zelfs wanneer je rechtsbijstandverzekering de gerechtskosten betaalt, draai jij nog steeds op voor de boete en eventuele extra bijdragen.“Mijn advies? Betaal gewoon de onmiddellijke inning, en betwist je snelheidsboete alleen wanneer je zwart op wit kunt aantonen dat je geen overtreding begaan hebt”, besluit Van Turnhout. Dagelijks autonieuws, speciaal voor jou! Schrijf je hier in voor de 24Cars community.

#Boete #geldboete #flitsboete #rechter #snelheidsboete

0 views
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Pinterest - White Circle