Krijg je garantie bij het kopen van een Oldtimer bij een autohandelaar?


Een consument koopt een oldtimer van een handelaar die enkele maanden later met zware technische problemen kampt. Kan de consument de handelaar daarvoor aansprakelijk stellen?

Als je een nieuwe auto of een tweedehandswagen koopt van een professionele verkoper dan heb je recht op garantie. Maar geldt dat ook als je een oldtimer koopt?

In principe twee jaar garantie

Als een garagist een oldtimer aan jou verkoopt, zijn dezelfde regels van toepassing als indien je een tweedehandswagen koopt. Ook in dat geval speelt de wet inzake de garantie op consumptiegoederen.

Volgens die wet moet de garagist je twee jaar garantie geven op de wagen. Deze garantie geldt niet voor gebreken die je zag bij de aankoop (zoals bijvoorbeeld krassen). Als je het probleem opmerkt meer dan zes maand na de levering van de auto, dan moet je bij een discussie wel bewijzen dat het al bestond bij de levering.

Contacteer de verkoper dadelijk als er zich tijdens de garantietermijn een gebrek voordoet. De handelaar zou je namelijk kunnen verplichten het gebrek binnen de twee maanden nadat je het ontdekte te melden op straf geen garantie te hebben.

De garantie kan beperkt worden

De autohandelaar kan de garantietermijn contractueel beperken tot één jaar. Hij moet dit expliciet met jou overeenkomen. Weet dat als de verkoper een garantietermijn van één jaar voorstelt, hij eigenlijk je wettelijke rechten beperkt.

… of verlengd

De verkoper zou je ook een langere garantie kunnen geven dan twee jaar, en dit al dan niet op bepaalde onderdelen van de wagen (zo bv. een garantie van vijf jaar tegen roesten). Alles is op dat vlak dus een kwestie van onderhandelen.

#oldtimer #advocaat #rechten #garantie #verkoper #contractueel

0 views
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Pinterest - White Circle